Huisregels

Respect voor elkaar is het uitgangspunt van onze gedragsregels. Wij verwachten van u dat u zich in onze praktijk gedraagt als gast, en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar en anderen omgaat. Bejegen de ander zoals u zelf bejegend wenst te worden.

Bij overtreding van onze gedragsregels kan een ontzegging tot de toegang van de praktijk als sanctie worden opgelegd. Ook kan er aangifte bij de politie worden gedaan.

Overlast

U mag geen overlast veroorzaken voor anderen

Agressie en intimidatie

Agressie en intimidatie, in welke vorm dan ook, is verboden. Hieronder valt onder meer:

  • Fysiek geweld: schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, duwen, knijpen, haren trekken
  • Verbaal geweld: schelden, beledigen, vernederen en ruzie zoeken
  • Intimidatie of afpersen: het bedreigen van medewerkers om iets (on-) gedaan te krijgen.
  • Seksuele intimidatie: seksueel getinte opmerkingen of handtastelijkheden
  • Stalking: het opwachten, achtervolgen, lastigvallen en vertonen van hinderlijk gedrag.

Discriminatie

Discriminatie is verboden. U mag anderen niet belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond van (bijvoorbeeld) afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.

Gevaarlijke voorwerpen en wapens

U mag geen gevaarlijke voorwerpen of wapens (zoals slag- steek- of vuurwapens) bij u dragen. Als deze worden ontdekt, worden ze in beslag genomen en kan u de toegang tot de praktijk worden ontzegd.

Diefstal en vandalisme

U mag niet stelen en geen eigendommen van anderen vernielen. Bij diefstal en vandalisme wordt zonder meer aangifte gedaan bij de politie. De kosten van herstel of vervanging worden verhaald op de dader.