Organisatie

Huisartsenpraktijk De Akkers is gevestigd in Gezondheidscentrum De Akkers in Spijkenisse. In het gezondheidscentrum werken verschillende disciplines:

  • Welzijnscoach
  • Apotheek
  • (Kinder) Fysiotherapie
  • STAR (priklaboratorium)
  • Voedings- en dieetadvies
  • Logopedie
  • Maatschappelijk werk
  • Ergotherapie
  • Podotherapie
  • FinanciĆ«le administratie

Missie en visie

Wij bieden reguliere huisartsenzorg in Spijkenisse Zuid-West. Wij helpen u op weg bij vragen over gezondheid en welbevinden. Wij bieden soms genezing, vaak verlichting en altijd troost bij acute klachten, chronische ziekten, alledaagse kwalen en zeldzame gevallen, vanaf de geboorte tot en met de stervensfase. Wij stimuleren positieve gezondheid. Goede gezondheidszorg is maatwerk. Ieder mens anders is en heeft eigen noden. Goed in je vel zitten lukt beter als je je eigen gebruiksaanwijzing snapt. Zelfkennis, je talenten kunnen ontplooien, betekenisvolle sociale contacten, zingeving, gezonde leefstijl en op een goede manier kunnen omgaan met tegenslag of ziekte zijn hierbij van belang.

NHG accreditatie

Onze praktijk is een geaccrediteerde praktijk. Dit betekent dat wij voldoen aan normen die worden gesteld aan de praktijkvoering, de materialen en voorzieningen in de praktijk, het niveau van zorg- en dienstverlening en aan de kwaliteitszorg. Omdat dit alles bijgehouden moet worden vinden er jaarlijks controles plaats op allerlei punten die van belang zijn voor een verantwoorde en veilige praktijkvoering.

Wij zijn er trots op dat we er in geslaagd zijn om aan deze kwaliteitsnormen te voldoen en wij blijven ons inspannen om deze norm op peil te houden.

Voor meer informatie zie www.praktijkaccreditering.nl