Zorgaanbod

E.H.B.O.

Voor kleine ongevallen (bijvoorbeeld snij- en brandwonden of een verstuikte enkel) kunt u overdag van 08.00 – 17.00 uur altijd direct naar het gezondheidscentrum komen. Als het mogelijk is wilt u vooraf telefonisch contact opnemen met de huisartsassistente? Belt u bij vergiftiging altijd eerst voor doktersadvies.

Huisartsassistente

De huisartsassistente zorgt voor de eerste opvang van de patiënten. Ook geeft zij u, via de telefoon of aan de balie, adviezen van medische aard. Bijvoorbeeld over diarree, griep, verschillende kinderziekten of blaasontsteking.
De assistente verricht ook zelf diverse handelingen, zoals injecties geven, onderzoek van bloed en urine, bloeddruk meten, uitstrijkjes maken, longfunctie onderzoek en het uitspuiten van oren. Het assistente spreekuur is op afspraak.
De SOH-assistente (spreekuur ondersteuner huisarts) is een huisartsassistente die is opgeleid om zelfstandig kleine kwalen als neusbloeding, teen- of enkelletsel, snijwonden, allergische reacties van de huid, verkoudheid/keelpijn etc te onderzoeken en te behandelen. Op het SOH-spreekuur kunt u vaak nog dezelfde dag terecht.

Huisarts

Uw huisarts helpt u bij vragen, klachten en/of zorgen over uw gezondheid en welbevinden. Uw huisarts houdt spreekuur uitsluitend op afspraak. Een afspraak duurt meestal 10 minuten. Geeft u het alstublieft aan als u meer tijd nodig denkt te hebben dan 10 minuten. Voor een kennismaking of voor ingewikkelde klachten zoals slaapproblemen, overspanning of een gesprek over uw levenseinde reserveert de assistente liever 20 minuten. Uw huisarts heeft ook een telefonisch spreekuur. U wordt op afspraak teruggebeld tussen 12 en 14u of aan het einde van de dag. Bent u om medische redenen niet in staat naar de praktijk te komen, dan maakt de huisarts visite bij u thuis.

Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

De praktijkondersteuner somatiek doet spreekuur voor mensen met suikerziekte (Diabetes Mellitus), voor mensen met COPD (chronische longaandoeningen), voor mensen met astma en voor mensen die (ter preventie) worden doorverwezen voor het Cardio Vasculair Risico Management. De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisartsen. Zij heeft voor dit spreekuur een gerichte opleiding gehad. Tijdens dit spreekuur wordt aandacht besteed aan uw vragen en klachten, voorlichting, leefstijl, behandeling van de ziekte en preventie/ voorkoming van erger. U kunt bij de praktijkondersteuner ook terecht voor begeleiding bij het stoppen met roken of voor ouderenzorg. De huisarts verwijst u zo nodig naar de POH-S.

Praktijkondersteuning GGZ (POH-GGZ)

Dichtbij huis professionele ondersteuning bij (milde) psychische klachten, dat is waar de praktijkondersteuner GGZ voor staat. De ervaring leert dat vroegtijdige psychologische interventie verergering van klachten kan voorkomen. De huisarts verwijst naar de POH GGZ bij klachten als angst, somberheid, spanning, vermoeidheid, relatie(s), zingeving, rouw en/of trauma’s. De POH GGZ ondersteuning is voor patiënten die zijn verbonden aan het Gezondheidscentrum De Akkers en wordt – met doorverwijzing door de huisarts – vergoed door de zorgverzekeraar.

Praktijkondersteuner GGZ Jeugd (POH-GGZ jeugd)

De praktijkondersteuner GGZ jeugd helpt kinderen, jongeren en zo nodig ook hun ouders bij alle soorten psychosociale problemen. Dat kan zijn problemen op school, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, opvoedings- en gezinsproblemen, problemen na echtscheiding, problemen door schokkende gebeurtenissen. Een vroege signalering en behandeling kan psychische ontregeling op latere leeftijd voorkomen. De POH-GGZ jeugd kan zelf behandelen en ook doorverwijzen naar het Jeugd Ondersteuningsteam (JOT) van de gemeente of naar gespecialiseerde psychologische of psychiatrische hulpverlening.

Welzijnscoach

U bent moe, u heeft lijfelijke klachten maar uw dokter zegt dat het geen ziekte is. U zit niet goed in uw vel. U wilt er iets aan doen, maar weet niet zo goed hoe u dit aan moet pakken. In dat geval kan Welzijn op recept een uitkomst bieden.
Onze welzijnscoach, Jeannette Mos, denkt met u mee en zij gaat met u na waar uw behoeften, interesses, talenten en mogelijkheden liggen. Deze zelfkennis is de sleutel naar het hervinden van uw energie. Goed in je vel zitten lukt beter als je je eigen gebruiksaanwijzing snapt. De welzijnscoach begeleidt u desgewenst naar activiteiten en/of sociale contacten.
Deze kortdurende ondersteuning geeft u het duwtje in de rug om een nieuwe wending aan uw leven te geven. Wilt u Jeannette bereiken? Dat kan telefonisch via 06 19219947.

Overig zorgaanbod Gezondheidscentrum De Akkers

De huisartsenpraktijk maakt deel uit van het gezondheidscentrum. Met alle verschillende zorgdisciplines onder één dak heeft u het voordeel dat zorg dicht bij is, en dat de zorgverleners elkaar ontmoeten, van elkaar leren en de zorg kunnen afstemmen en stroomlijnen.

Zorggroep KIEK

In 2009 is de Zorggroep Kiek opgericht door de huisartsen van het Gezondheidscentrum De Akkers, de praktijken Lindenstraat en Hadewychplaats en praktijk Vogelenzang. Het doel is om de zorgverlening aan mensen met chronische ziekten zoals COPD, astma, diabetes en hart- en vaatziekten zo goed mogelijk te organiseren. Dit betekent dat Zorggroep Kiek afspraken heeft gemaakt met andere zorgverleners zoals diëtisten. Voor de diabeteszorg zijn afspraken gemaakt met optometristen en podotherapeuten. Dit noemen we integrale ketenzorg. Er staat een team van zorgverleners klaar om de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Een chronische ziekte kan uw leven veranderen; u wordt dagelijks aan uw ziekte herinnerd: door de klachten of doordat u medicijnen moet gebruiken. Of omdat het misschien moeilijk is om uw leefstijl aan te passen. Uw praktijkondersteuner kan u hierin begeleiden. Wilt u meer informatie? Vraag uw huisarts of uw praktijkondersteuner.

In bijgaand overzicht staan de zorgverleners met wie Zorggroep Kiek afspraken heeft gemaakt.